Greta Minde

Na tym stole, między otwartymi książkami i stosami papierów, ale podsunięte aż do ściany z krucyfiksem, stały schodki hebanowe, składające się z pięciu stopni, na których
jakby dla kontrastu, zamierzonego lub przypadkowego, leżały — wyżej trupia czaszka, a niżej wieniec z białych i czerwonych róż, pochodzących z własnego ogrodu.
Było ich dziesięć czy dwanaście i wypełniały pokój swym zapachem.
Gigas, gdy usłyszał, że drzwi się otwierają, odwrócił się na obrotowym stołku i na widok Trudy podniósł się.
— Proszę spocząć, pani Minde.
Mówiąc to podsunął jej krzesło i ciągnął dalej:
— A więc to jest Greta, o której mi pani mówiła, pani szwagierka i pani dziecko.
To jej sprawy leżą pani na sercu, to jej radości i smutki pani dzieli. Cenię to w pani, pani Minde.
Albowiem podstępny szatan krąży wszędzie, a najbardziej wśród młodych i do nich głównie odnosi się ta przestroga: „Strzeż się i módl się, byś nie uległ pokusom".
Czy ty się modlisz, Greto?
— Tak
— Często?
— Każdego wieczora.
Widział, że Greta drży i wciąż spogląda na Trudę, ale nie szukając u niej rady i pociechy, lecz ze wstydu i lęku.
A Gigas, który nie tylko znał ludzkie serca, lecz wśród zażartej walki o wiarę zachował również skarb prawdziwej miłości bliźniego, odwrócił się teraz do Trudy i
powiedział:
— Chętnie porozmawiałbym z dzieckiem na osobności. Jeśli pani nie ma nic przeciwko temu, pani Minde, proszę na mnie zaczekać przed domem lub w ogrodzie.
Pani zna drogę.
Truda podniosła się i opuściła pokój.
Greta nadsłuchiwała chwilę i uspokoiła się dopiero wtedy, gdy usłyszała zgrzyt otwieranych i zamykanych ciężkich drzwi wejściowych.
Gigas również czekał.
Teraz ciągnął dalej:
— A więc modlisz się każdego wieczora, Greto. Miło to słyszeć. Ale jak się modlisz?
— Modlę się o siedem łask.
— To dobrze. A co jeszcze?
— Mówię jeszcze taką modlitwę, której nauczyła mnie nasza stara Regina.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: