Greta Minde

Nie ma wśród nas nikogo, kto nie zaznałby jego miłości; ubodzy poznali jego szczodrość, przyjaciele — pomoc, mieszkańcy miasta — radę; jego mądrość i obyczajność
rozsławiły miasto aż po Lubekę i Niderlandy, doprowadzając je do dzisiejszej chwały. Wszyscy to wiedzą. Lecz siłę jego wiary zna tylko on, pastor.
I choć każdemu grozi niebezpieczeństwo, że w jego pszenicy rozplenią się chwasty, nikt nie był na to bardziej narażony niż ten zmarły.
Nie tylko żył przez wiele lat wśród wyznawców starej, fałszywej wiary; najgorszą próbą dla jego niezłomności było drugie małżeństwo Jakuba Minde.
Miłość do kobiety jest największym zagrożeniem miłości do Boga. A jednak sprostał temu, nie utracił spokoju wieczystego w imię szczęścia na ziemi.
Świecił przykładem, po trzykroć więc spełni się dlań święta obietnica, jaką Chrystus złożył na górze nad Morzem Galilejskim.
Był on bowiem dobry, wyrozumiały i łagodnego serca.
Znów zaczęto śpiewy, grabarze zabrali zwłoki i przez główną nawę wynieśli z kościoła na cmentarz.
Grób pod gołym niebem był ostatnią wolą Jakuba Minde.
Na cmentarzu, w cieniu starych kasztanów, których liście nabierały już jesiennych barw, spuścili trumnę do grobu, a gdy już zniknęła w głębi i wypowiedziano ostatnie słowa,
zaczęto powracać do domów. Truda i Gerdt szli powoli ulicą aż do domu Mindów, który teraz był ich własnością.
Tylko Greta została; potajemnie wśliznęła się do kościoła i usiadła na stopniu katafalku, którego jeszcze nie uprzątnięto. Chciała się modlić, ale nie mogła.
Ciągle miała przed oczyma twarz Trudy, twardą i surową, taką jak dawniej, i czuła, jak jej się serce ściska.
Ogarnęło ją przeczucie, pewność nawet, że Regina jednak miała rację. Patrzyła nieruchomo przed siebie i czuła dreszcze.
Nagle podniosła wzrok i ujrzała, jak zachodzące słońce oblało czerwienią okna nad chórem i wszystko wokół niej gorzało jasnym płomieniem: filary, obrazy i wmurowane w ścianę
tablice nagrobne.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: