Greta Minde

Wywołało to w mieście wielkie wrażenie i jeszcze większy niepokój, jako że książę elektor właśnie w tych dniach przeszedł był z wiary luterańskiej na kalwińską,
reformowaną, a także i dlatego, że owa zmiana wiary stała się przyczyną wielkiej niechęci i przedmiotem gwałtownych ataków na księcia ze strony najbardziej zapalczywych
mieszkańców Tangermünde. I oto teraz miał sam tu przyjechać.
Podczas gdy jedni żywili aż nazbyt uzasadnione obawy, czy nie będą musieli ponosić odpowiedzialności za swe niestosowne i obelżywe uwagi, inni poważnie trapili się o swą wiarę i
sumienie.
Do nich należał Gigas.
To strapienie jeszcze się pogłębiło, gdy po południu wspomnianej środy oznajmiono mu przez jednego z dworzan, iż jego książęca mość zamierza pojawić się o siódmej rano u
Świętego Stefana i wysłuchać porannego kazania. Jak przywitać dostojnego pana?
Odszczepieńca, który, kto wie, czy nie zamierza całego miasta i kraju zmusić do wyparcia się luterańskiej wiary, do sprzeniewierzenia się jej!
I choć Gigas był odważny, jednakże ogarnął go lęk.
Pociechę znalazł w modlitwie i gdy nastał ranek, wszedł na kazalnicę wolny od strachu, i zaczął mówić o słowach Zbawiciela: „Cesarzowi oddajcie, co cesarskie, a Bogu, co
boskie".
I oto, proszę, wyrzeźbiony w drzewie gołąb przedstawiający Ducha Świętego nie darmo wznosił się nad amboną, bo książę elektor wysłuchawszy kazania z pochyloną głową i ze
„szczególną uwagą", polecił podziękować kaznodziei i zaprosić go na swój zamek na rozmowę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: