Greta Minde

A tam, jak głoszą kroniki, jego książęca wysokość nie tylko krok czy dwa wyszedł z przyjacielskim pozdrowieniem naprzeciw niezłomnemu i wiernemu swym zasadom duchownemu, ale pod
gołym niebem i w obecności wielu panów zapewnił go uroczyście, „że pozostawi swym przez Boga mu przypisanym poddanym luterańską wiarę wyznania augsburskiego, że zamierza
każdemu dać wolność wiary i sumienia, tę wolność, w imię której on sam odrzucił wiecznie skłóconą wiarę luterańską, przyjmując wiarę zreformowaną przez Kalwina".
A gdy to w dużej mierze pocieszające oświadczenie — jako że ostatnie słowa Gigas przezornie puścił mimo uszu — zostało przekazane burmistrzowi i radzie miejskiej, wówczas
Peter Guntz i rajcy miejscy, a także duchowni i rektorzy wszystkich pięciu kościołów, pojawili się na zamku, by wyrażając słowa podzięki i ponownego zapewnienia o niezłomnej
wierności księciu elektorowi, prosić o łaskawe przyjęcie zaproszenia na uroczystą ucztę.
Z tym, że miała się ona odbyć na książęcym zamku, jako że sale ratuszowe były zbyt małe, by pomieścić tak licznych gości.
Na wszystko otrzymano przyzwolenie, co tym więcej ucieszyło mieszkańców grodu, że w czasie uroczystego przyjęcia delegacji miasta, wśród której jednym z pierwszych był również
Gerdt, jego książęca wysokość dał wyraz nadziei, iż obyczajne i czcigodna mieszkanki miasta pojawią się na jego zamku i zechcą wziąć udział w uczcie.
I oto w krótkim czasie przygotowano biesiadę przy życzliwej pomocy całej służby księcia pana, tak iż około godziny czwartej ulicą Długą ciągnął w dół ku zamkowi tłum
zaproszonych gości, mężczyzn i kobiet.
Mieszczki z mniej znacznych rodów, wykluczone z uroczystości, spoglądały na idących z zazdrością i drwiną, zwłaszcza gdy przeszły przed nimi Truda i Emrentz.
Obie bowiem ubrane były szczególnie bogato, obwieszone sznurami korali, w wysokich kryzach, a Emrentz mimo lipcowego upału nie potrafiła sobie odmówić włożenia podbitego
gronostajami płaszczyka.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: